گزگز دست

مریم رجائیان asked 3 ماه ago

سلام
آیا گزگز دست مربوط به بیماری سندرم تونل کارپال است؟