درد مچ دست هنکامی دست در حالت کشیده قرار می گیرد

پرسش و پاسخدسته بندی: Questionsدرد مچ دست هنکامی دست در حالت کشیده قرار می گیرد
انصاری asked 3 سال ago

سلام حدود یک هفته پیش ازمایش خودن دادم به محض اینکه سوزن را در دست فرو کرد (ساعد دست چپ) درد شدید و احساس کشیدیگی در مچ دست حس کردم به پرستاری که در حال گرفتن آزمایش بود گفتم ولی اعتنایی نکرد و از آن روز وقتی می خواهم دستم را دراز کنم تا چیزی را بردارم احساس سوزش و کشیدگی و درد در مچ دستم دارم.در بقیه حالت ها هیچ دردی ندارم فقط موقعی که دست کشیده باشد.