درد مچ دست هنکامی دست در حالت کشیده قرار می گیرد

پرسش و پاسخدسته بندی: Questionsدرد مچ دست هنکامی دست در حالت کشیده قرار می گیرد
انصاری asked 11 ماه ago

سلام حدود یک هفته پیش ازمایش خودن دادم به محض اینکه سوزن را در دست فرو کرد (ساعد دست چپ) درد شدید و احساس کشیدیگی در مچ دست حس کردم به پرستاری که در حال گرفتن آزمایش بود گفتم ولی اعتنایی نکرد و از آن روز وقتی می خواهم دستم را دراز کنم تا چیزی را بردارم احساس سوزش و کشیدگی و درد در مچ دستم دارم.در بقیه حالت ها هیچ دردی ندارم فقط موقعی که دست کشیده باشد.