%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%db%8c-%d9%be%d8%a7

پرسش و پاسخدسته بندی: مفصل زانو%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%db%8c-%d9%be%d8%a7
سارا asked 1 سال ago

جناب آقای دکتر سپهریان با سلام و احترام من مدت کمی است که ساق پاهایم پرانتزی خفیف شده است. زانوهایم پرانتزی نیست. بسیار نگران هستم. با توجه به اینکه در مراحل ابتدایی و شروع بیماری هستم، آیا امکان پیشگیری و اصلاح هست؟  ماساژ ساق پاها، چقدر تاثیر دارد؟ با تشکر