ساييدگي زانو

پرسش و پاسخساييدگي زانو
ahmad jalili mehr asked 2 سال ago

با سلام پدرم ۸۵ سال سن دارد و پاي سمت راست او بدليل ساييدگي  زانو (آرتروز زانو) كه درد زياد دارد   سعي مي كند با عصا رو انگشتان پا راه برود و اين باعث شده كه پاي سمت راست  او  رفته رفته متمايل به راست و و به دليل درد بصورت خم مي ايستد  و هنگام بلند كردن پاي راستش با عصا از قدرت دستش و با عصا پاي خود را بلند ميكند كه اين كار باعث مي شود كه دستهايش نيز خسته و بي حس شوند. آيا با تزريق ‍ژل به زانو مي توان آنرا درمان كرد.