%d9%84%db%8c%d8%b2%d8%b1%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%be%db%8c

پرسش و پاسخدسته بندی: دیگر درمان ها%d9%84%db%8c%d8%b2%d8%b1%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%be%db%8c
NASRESFAHANI asked 2 سال ago

با سلام حدود سه ماه است که به دلیل ضربه ای که به سرم اصابت کرد، جراحی اورژانسی سرم به دلیل خونریزی مغز انجام شده است از آن زمان صورتم دچار فلج است که در این مدت با ۲۰ جلسه فیزیوتراپی تا حدودی بهبود پیدا کرده اما هنوز مشکلات حرکتی در صورتم وجود دارد ، سوال بنده این است که لیزرتراپی می تواند در بهبود کامل موثر باشد؟ مستلزم چه زمانی و طی چند جلسه؟ باتشکر