علیزاده asked 3 سال ago

سلام هنگام دفع مدفوع وقتی انگشتم رو به مقعدم میبرم تا خودم را تمیز کنم چیزی را احساس میکنم که اصلا شبیه مدفوع نیست . بیوست و شقاق هم دارم