معصومه شهسوار asked 2 سال ago

با سلام 
حدود نه ده ماه پيش زانوم حين دويدن آسيب ديد جدي نگرفتم دوباره دوه ماه بعد حين دويدن آسيب ديدم با مراجعه به ارتوپد تشخيص پارگي مينيسك برام داده شد البته هر دوزانوم درد ميكنه و تق تق داره بجز محدوديت حركتي و مصرف ضدالتهاب كار ديگه اي نكردم اما چون ورزش نميكنم مرتب وزن اضافه ميكنم، چه نقشه و مسير درماني برام توصيه ميكنيد. افسرده و ناراحت ام.