نياز به مشاوره جهت مشکل ستون فقرات يک بيمار خارج از کشور

پرسش و پاسخدسته بندی: ستون فقراتنياز به مشاوره جهت مشکل ستون فقرات يک بيمار خارج از کشور

جناب آقاي دکتر سپهريان ضمن عرض سلام و ارادت خدمت حضرتعالي به اطلاع ميرساند، بيماري از آشنايان در خارج از کشور دارم که در تصويربرداري NMR که اخيرا انجام داده، پروفايل ستون فقرات در تصويربرداري داراي اعوجاج بسيار بالايي بوده و تقريبا به حالت S در آمده است . با عنايت به اينکه بيمار مذکور در صورت تشخيص شما متخصص محترم قصد مراجعه به ايران و ادامه درمان بصورت کلينيکال (و يا در صورت لزوم عمل جراحي) تحت نظر حضرتعالي را دارد، بدينوسيله تقاضا ميگردد آدرس ايميلي را در اختيار اينجانب قرار دهيد تا مدارک و تصاوير مربوطه را براي شما ارسال نموده و نظر تخصصي جنابعالي را در زمينه روند درمان و چگونگي آن جويا شوم. پيشاپيش از عنايت و توجه شما تشکر فراوان دارم ارادتمند، هادي آشتياني عبدي