ورم زانو

maryam heshmati asked 1 سال ago

با سلام شخصي ۷۵ ساله مدت دو هفته است كه بعد از انجام حركات نرمش به زانو درد مبتلا شده كه از زانو تا كف پا را دچار درد و تورم كرده تزريق كورتون و استراحت هم بي تاثير بوده در مواقع راه رفتن درد زيادي دارد در عكس ارتروز مشان داده شده لطفا راهنمايي بفرماييد