گزگز دست

مریم رجائیان asked 1 سال ago

سلام
آیا گزگز دست مربوط به بیماری سندرم تونل کارپال است؟