ستون فقرات

بهمن ۱۵, ۱۳۹۴
درمان تنگی کانال نخاعی

درمان تنگی کانال نخاعی

درمان تنگی کانال نخاعی تنگی کانال نخاعی فاصله های تنگ در ستون فقرات می باشد  که باعث فشار بر روی نخاع و اعصاب می شود. حدود […]
بهمن ۱۵, ۱۳۹۴
دیسک گردن

دیسک گردن

دیسک گردن و راه های درمان دیسک گردن دیسک گردن معمولا با افزایش سن افراد بوجود می آید و عمدتا به دلیل شکنندگی و پارگی لیگامنت […]